Patty Pravo

Tanto / Io ti venderei

Tracks:

  • 1) Tanto
  • 2) Io ti venderei

N'est pas encore présente aucune chronique de l'album "Tanto / Io ti venderei" par Patty Pravo.

Patty Pravo

Tanto / Io ti venderei

7", 1976, RCA

Best price:

Search the best price for "Patty Pravo - Tanto / Io ti venderei"