Logo di Estatica

Discographie Gabriella Lucia Grasso

Vussia Cuscenza


Cd, 2017
1) Pippineddu 2) Cunta e pigghia 3) Taccu e punta 4) Vussia Cuscenza 5) Quanti voti 6) Guancia a guancia 7) 'N Suggiteddu 8) Camurria 9) Meno male che canto 10) Don Pippuzzu 11) In una notte di maggio tra stelle e carillon 12) Notte Annunziata