Logo di Estatica
Discografía articolo video

Cesare Basile

U fujutu su nesci chi fa?

Canciones:

  • 1) Scongiuro
  • 2) Ljjatura
  • 3) Tri nuvuli ju visti cumpariri
  • 4) Cincu pammi
  • 5) Cola si fici focu
  • 6) Storia di Firrignu
  • 7) U scantu
  • 8) U Fujutu su nesci chi fa
  • 9) Fimmina trista fimmina nata
  • 10) Cirasa di Jinnaru

Aún no está presente ninguna opinión del disco "U fujutu su nesci chi fa?" Cesare Basile.

Cesare Basile

U fujutu su nesci chi fa?

Cd, 2017, Urtovox